Koordinatörlükler ve Komisyonlar

 
                                                                                                                          
KOORDİNATÖRLÜKLER VE KOMİSYONLAR
UNVANI
ADI SOYADI
GÖREVİ
Doç. Dr. Rena MARALI Farabi Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAYA DURMAZ Farabi Bölüm Koordinatörü             
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAYA DURMAZ Yüksekokul Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ Mevlana Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet DEMİRBAŞ Mevlana Bölüm Koordinatörü
KOMİSYONLAR
BURS KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAYA DURMAZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet DEMİRBAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ Üye
STAJ KOMİSYONLARI
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAYA DURMAZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SEFEROĞLU Üye
Gıda Teknolojisi Bölümü
Doç. Dr. Rena MARALI Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ATMACA Üye
Öğr. Gör. Onur BASANÇELEBİ Üye
EĞİTİM KOMİSYONU
Doç. Dr. Rena MARALI Başkan
Dr. Öğr.Üyesi Bahadır ATMACA Üye
Dr. Öğr.Üyesi Leyla KAYA DURMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SEFEROĞLU Üye
TEKNİK ALTYAPI
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAYA DURMAZ Başkan
Öğr. Gör. Onur BASANÇELEBİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SEFEROĞLU Üye
SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ Başkan
Doç. Dr. Tuğçe KALEFETOĞLU MACAR Üye
Doç. Dr. Oksal MACAR Üye
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON KOMİSYONU
Doç. Dr. Oksal MACAR Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAYA DURMAZ Üye
Doç. Dr. Tuğçe KALEFETOĞLU MACAR Üye
BEK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ
Doç. Dr. Rena MARALI  
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAYA DURMAZ  
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet DEMİRBAŞ