Değerlerimiz ve Stratejik Hedeflerimiz

YÜKSEKOKULUMUZUN  DEĞERLERİ

-Ulusal değerlere bağlılık,
-Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlılık,
-Öz saygı ve insana saygı,
-Hoşgörü,
-Emeğe saygı ve başarıyı takdir,
-Açıklık ve doğruluk,
-İnsan kaynaklarımıza güven,
-Yasa, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uygunluk, görev bilinci ve sorumluluğu,
-Doğaya saygı,
-Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,
-Bireylerin inisiyatif kullanması,
-Alçak gönüllülük,
-Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimseme,
-Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,
-Katılımcı ve paylaşımcı olma,
-Kurumunu benimseme ve temsil etme,
-Demokratik tutum ve davranışları özümseyen
-Öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
-Yaratıcılık ve üretkenlik,
-Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede bireyler ve birimler arasında etkili iletişim,
-Öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme,
-Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyetini ön plânda tutma,
-Şikâyet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama,
-Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık,
-Adalet ve özgürlükten yana olma,
-Ahlâkî değerlere bağlılık,
-Bilimsellik-Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,
-Bireylerin inisiyatif kullanması,
-Alçak gönüllülük,
-Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimseme,
-Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,
-Katılımcı ve paylaşımcı olma,
-Kurumunu benimseme ve temsil etme,
-Demokratik tutum ve davranışları özümseyen
-Öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
-Yaratıcılık ve üretkenlik,
-Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede bireyler ve birimler arasında etkili iletişim,
-Öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme,
-Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyetini ön plânda tutma,
-Şikâyet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama,
-Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık,
-Adalet ve özgürlükten yana olma,
-Ahlâkî değerlere bağlılık,
-Bilimsellik-Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,
-Bireylerin inisiyatif kullanması,
-Alçak gönüllülük,
-Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimseme,
-Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,
-Katılımcı ve paylaşımcı olma,
-Kurumunu benimseme ve temsil etme,
-Demokratik tutum ve davranışları özümseyen
-Öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
-Yaratıcılık ve üretkenlik,
-Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede bireyler ve birimler arasında etkili iletişim,
-Öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme,
-Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyetini ön plânda tutma,
-Şikâyet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama,
-Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık,
-Adalet ve özgürlükten yana olma,
-Ahlâkî değerlere bağlılık,
-Bilimsellik.
YÜKSEKOKULUMUZUN  STRATEJİK HEDEFLERİ

-Eğitim ve Öğretim kalitesi geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli Gıda Teknologları ile Tekstil ve Moda Tasarımcıları yetiştirmek,
-Nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını arttırmak,
-Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerine katkı sağlamak.