Gıda Teknolojisi Bölümü

          Türkiye’de gıda sanayi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük bir hızla şekillenmeye başladı, ülkenin zengin tarımsal kaynakları ve genç iş gücü sayesinde, sektör kısa zamanda ekonominin gözbebeği haline geldi. Zaman içinde gıda sektöründeki üretim artışının, diğerleriyle kıyaslandığında çok ileride olduğu dikkat çekiyor. Son yıllarda ise, değişen harcama eğilimleri ve beslenme alışkanlıkları, sektöre etkileri açısından oldukça önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Kişi başına düşen gelirin artması, nüfusun çalışma hayatında daha çok yer alması, kentleşme sonucu yaşam biçiminin değişerek çekirdek aile yapısının yaygınlaşması gibi etkenlerin, tüketim kalıplarını da değiştirdiği görülmektedir. Kalite ve güvenliğe verilen önemin artmasıyla, gıdada güvenilen markalar ve paketli ürünler ön plana çıkmaktadır. Gelişen tüketici bilinci, gıda sektörü için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, sektörün AB ülkelerine ve yakın pazarlara ürün satabilme olanağının bulunması da diğer bir fırsattır. Ülkenin yeniliklere kolayca adapte olabilen genç nüfusu sayesinde, gıda sektörü elindeki fırsatları değerlendirebilme üstünlüğüne de sahiptir. Sektörün şu anki durumu, gelişimi ve tüketici istekleri göz önüne alındığında gıda teknolojisi alanında uzman personelin yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin sağlanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
         Gıda Teknolojisi bölümü mezunlarının gıdanın üretimiyle "tarladan çatala" kadar ilgilenebilme, düzeltme, araştırma geliştirme ve toksikolojik risk analizi konularında bilgili olmaları hedeflenmektedir. Bu süreç dahilinde mezunlar, hammadde kabulü, analiz sonuçlarıyla yorumlama, hammaddenin üretime dahili, üretim sırasında ve sonrasındaki çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması buna rağmen vuku bulan sorunları çözmek, depolama koşulları ve süresinin belirlenmesi, pazarlama, satış ve kalite düzeyi temini, araştırma ve geliştirme (AR-GE), ürün geliştirme (ÜR-GE) gibi bölümlerde  görev üstlenebilmelidir. Ayrıca üretimde kalite kontrolü istatiksel olarak değerlendirebilmelidirler.

 
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından bu yana 4 yıllık lisans eğitimi veren Gıda Teknolojisi Bölümümüz Mezunları (GIDA TEKNOLOGLARI), 06.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ” e göre çalıştırılması zorunlu ilgili meslek mensupları arasına alınmıştır. Bu tebliğ ile Gıda TEKNOLOGLARInın uzun zamandır yaşanan istihdam belirsizliği ortadan kalkmış bulunmaktadır.