İş Akış Süreçleri

Akademik İdari Personel İzin İşlemleri için tıklayınız.                                        
Akademik Personel Alımı İş Akış Süreci için tıklayınız.                                     
Akademik Personelin Görevlendirilmesi İş Akış Süreci için tıklayınız.              
Bölüm Başkanı Ataması İş Akış Süreci için tıklayınız.                                       
Ders Görevlendirmeleri İş Akış Süreci için tıklayınız.                                        
Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci için tıklayınız.                                              
Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Süreci için tıklayınız.                        
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci için tıklayınız.  
Erasmus Değişim Programı İş Akış Süreci için tıklayınız.                                 
Farabi İşlemleri İş Akış Süreci Süreci için tıklayınız.                                         
Haftalık Ders Programının Hazırlanması İş Akış Süreci için tıklayınız.             
Kayıp Diploma İşlemleri İş Akış Süreci için tıklayınız.                                       
Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci için tıklayınız.                                    
Kısmi Zamanlı Öğrenci Görevlendirme İş Akış Süreci için tıklayınız.               
Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci için tıklayınız.                                             
Mazeret Sınavı İş Akış Süreci için tıklayınız.                                                   
Mezuniyet Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci için tıklayınız.                                
Öğrenci Belgesi İşlemleri İş Akış Süreci için tıklayınız.                                   
Öğrenci Danışman Ataması İş Akış Süreci için tıklayınız.                              
Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akış Süreci için tıklayınız            
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci için tıklayınız.                                 
Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci için tıklayınız.                 
Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci için tıklayınız.                                                 
Süreli Yazıların İş Akış Süreci için tıklayınız.                                                 
Transkript İşlemleri İş Akış Süreci için tıklayınız.                                           
Yüksekokul Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İş Akış Süreci için tıklayınız.