İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri
Adı Soyadı  : Zühal ERDEMİR
E- posta      : zuhal.erdemir@giresun.edu.tr
Dahili          : 1712
 
Adı Soyadı  : Mehrican ERÜNALİ Adı Soyadı  : Nazmiye ASMAER
Ünvanı        : Bilgisayar İşletmeni Ünvanı        : Bilgisayar İşletmeni
Birimi          : Yazı -Personel İşleri Birimi          : Tahakkuk-Ayniyat 
E- posta      : mehrican.erunali@giresun.edu.tr E- posta      : nazmiye.asmaer@giresun.edu.tr
Dahili          : 1715 Dahili          : 3150
       
Adı Soyadı  : Azime TEKLER Adı Soyadı  : Zeynep MELETLİ
Ünvanı        : Bilgisayar işletmeni Ünvanı        : Sürekli İşçi
Birimi          : Öğrenci İşleri Birimi  Temizlik Hizmetleri
E- posta      : azime.tekler@giresun.edu.tr E- posta  zeynep.meletli@giresun.edu.tr
Dahili          : 3154-3172 Dahili   3161
       
 
Adı Soyadı  : Davut BOZKURT    
Ünvanı        : Sürekli İşçi    
Birimi          : Temizlik Hizmetleri    
E- posta      : davut.bozkurt@giresun.edu.tr    
Dahili          : 3161