BİRİM KALİTE KOMİSYONU 25.10.2021 TARİH VE 03 SAYILI TOPLANTISI

27 Ekim 2021 Çarşamba

Yüksekokul  Müdürü Dr.Öğr.Üyesi  Mustafa CÜCE koordinatörlüğünde yapılan  Birim Kalite Komisyonu 3. toplantısında, Yüksekokulumuz  2020 yılı öz değerlendirme raporuna göre 2021 yılı planlamaları arasında yer alan geliştirmeye açık yönlerimiz hakkında değerlendirme yapıldı. Bir sondaki toplantının Aralık ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.

 
BİRİM KALİTE KOMİSYONU 25.10.2021 TARİH VE 03 SAYILI TOPLANTI TUTANAĞI
 
Yüksekokul Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mustafa CÜCE koordinatörlüğünde  yapılan Birim Kalite Komisyonu 3. toplantısında, Yüksekokulumuz 2020 yılı birim öz değerlendirme raporuna göre  2021 yılı planlamaları arasında yer alan geliştirmeye açık yönlerimiz hakkında değerlendirme yapıldı. Bir sonraki toplantının Aralık ayı içerisinde yapılmasına karar verildi. 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CÜCE
Müdür
Öğr.Gör.Mehmet KILINÇ
Müdür Yardımcısı
Zühal ERDEMİR
Yüksekokul Sekreteri
Dr.Öğr.Üyesi Rena HÜSEYİNOĞLU
(Raporlu)
Dr.Öğr.Üyesi Leyla KAYA DURMAZ
(Raporlu)
Öğr.Gör.Onur BASANÇELEBİ
(Görevlendirme)
Öğr. Gör. Dr. Gülşah POLAT
 
Ahmet Ziya ULUPINARLI
Öğrenci
(Katılmadı)