BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

10 Mart 2021 Çarşamba

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa Cüce tarafından Üniversitemiz desteğiyle yürütülen bap projesi bilgileri: Proje Adı: Şebinkarahisar’da doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik açıdan değerli bitki türlerinden elde edilen ekstraktların tekstil sanayinde doğal boyar madde olarak kullanımı ve boyama sonrası antibakteryal özeliklerinin araştırılması Proje Başlama Tarihi: 10-04-2019
Projeden Elde edilen makaleler: Mustafa Cuce, Mehmet Kilinc, Nur Kilinc, Askın Tekin & Dilek Kut (2020) Color, Fastness, and Antimicrobial Properties of Wool Fabrics Dyed with Helichrysum Arenarium Subsp. Aucheri Extract, Journal of Natural Fibers, DOI: 10.1080/15440478.2020.1848706