2021 Yılı Birim Kalite İzlencesi

Sıra
Yıl/No
Tarih
Toplantı Adı
Toplantı Notları
3 2021/03 5.03.2021 Birim Kalite Komisyonumuz 2021 Yılı İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi. Birim Kalite Komisyonumuz 05.02.2021 Cuma günü saat 11.00’de Yüksekokulumuz 2020 yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu’nun yazım çalışmalarına devam etmek üzere Yüksekokulumuz 403 nolu sınıfında toplanmıştır. Yüksekokul Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mustafa CÜCE'nin koordinatörlüğünde yapılan toplantıda, Birim Öz Değerlendirme Raporunun yazılmasına devam edilerek raporda yer verilen metinler ve bu metinlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Raporun yeni eklenecek kanıtlar ile tamamlanmasına ve son halinin Müdürlük Makamına arzına karar verildi. 
2 2021/02 2.03.2021 Birim Kalite Komisyonumuz 2021 Yılı Birinci Toplantısını Gerçekleştirildi. Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonu 2021 Yılı 1. toplantısı 02.03.2021 tarihinde Yüksekokul Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mustafa CÜCE koordinatörlüğünde yapılmıştır. 2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması ve hazırlanırken verilen bilgilerin kanıtlarla desteklenmesinin önemine değinilmiştir. 
1 2021/01 7.01.2021 Birim Kalite Komisyonu Güncellendi. 30 Aralık 2020 Tarihli ve 2020-193/11 sayılı Senato kararı ile kabul edilen " Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" nin ikinci bölümünün 4. maddesine istinaden Birim Kalite Komisyonumuz güncellendi.