Yönetim Kurulu

 
Başkan
 

Adı Soyadı : Doç.Dr.Selçuk TAKIR
 
 
Adı Soyadı :  Dr.Öğr.Üyesi Emriye AY
Görevi : Üye (Müdür Yardımcısı)
Adı Soyadı :
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa CÜCE
Görevi :                 Üye
 
  
Adı Soyadı : Dr.Öğr.Üyesi Bahadır ATMACA
Görevi :                  Üye
Adı Soyadı :
Öğr.Gör.Mehmet KILINÇ
Görevi :  Müdür Yardımcısı
 

Adı Soyadı : Yüksekokul Sekreteri
Zühal ERDEMİR
Görevi : Raportör