2022 Yılı Birim Kalite İzlencesi

SIRA YIL/NO TARİH TOPLANTI ADI TOPLANTI NOTLARI
2 2022/02 11.02.2022 Birim Kalite Komisyonu 2022 Yılı
Birinci Toplantısını Gerçekleştirdi.
Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonu 2022 Yılı 1. toplantısı 11.02.2022 tarihinde Yüksekokul Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mustafa CÜCE koordinatörlüğünde Öğr.Gör.Onur BASANÇELEBİ'nin online sunumuyla yapılmıştır.2021 yılı birim öz değerlendirme raporunda yer verilen metinler ve bu metinlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Raporun yeni eklenecek kanıtlar ile tamamlanmasına ve son halinin Müdürlük Makamına arzına karar verildi.
1 2022/01 1.02.2022 Birim Kalite Komisyonu Güncellendi. Yüksekokulumuz Birim Kalite Komisyonu üyelerinden birimimizden ayrılan personeller olması sebebiyle komisyonda güncelleme yapıldı.