İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri
Adı Soyadı  : Zühal ERDEMİR
E- posta      : zuhal.erdemir@giresun.edu.tr
Dahili          : 1712
 
Adı Soyadı  : Gülşah KÖROĞLU Adı Soyadı  : Emre ÜSTÜNKAYA
Ünvanı        : Bilgisayar İşletmeni Ünvanı        : Bilgisayar İşletmeni
Birimi          : Yazı ve Personel İşleri- Tahakkuk Birimi          : Yazı ve Personel İşleri- Tahakkuk
E- posta      : gulsah.koroglu@giresun.edu.tr E- posta      : emre.ustunkaya@giresun.edu.tr
Dahili          : 1715 Dahili          : 1715
 
Adı Soyadı  : Engin ERDOĞAN Adı Soyadı  :  
Ünvanı        : Tekniker Ünvanı        :  
Birimi          : Öğrenci işleri  Birimi          :  
E- posta      : engin.erdogan@giresun.edu.tr E- posta      :  
Dahili          : 3150 Dahili          :  
       
Adı Soyadı  : Davut BOZKURT Adı Soyadı  : Zeynep MELETLİ
Ünvanı        : Sürekli İşçi Ünvanı        : Sürekli İşçi
Birimi          : Temizlik Hizmetleri Birimi  Temizlik Hizmetleri
E- posta      : davut.bozkurt@giresun.edu.tr E- posta  zeynep.meletli@giresun.edu.tr
Dahili          : 3161 Dahili   3161