Gıda Teknolojisi Bölümü Teknik Gezisi

Gıda Teknolojisi Bölümü Öğrencilerimiz için 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde Giresun ve Ordu İllerinde bulunan Freşa İçecek San. A.Ş., Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri ve Sanset Gıda ( Sağra) fabrikalarına teknik gezi düzenlenmiştir. Gezimizin son gününde Giresun Defterdarlığı ziyaret edilmiş ve yeni mezunlar için destek programları ve vergi sistemleri hakkında bilgi alınmıştır. Gezimiz boyunca bizlerle ilgilenen ve değerli bilgilerini paylaşan Freşa, Fiskobirlik, Sanset Gıda yetkilerine ve Giresun Defterdarımız Sayın Musa KOÇULU Beyefendiye,  Üniversitemiz SKS Başkanlığı’na ve Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.