Memnuniyet Anketleri

29 Kasım 2021 Pazartesi

Üniversitemiz stratejik planı ve kalite politikaları doğrultusunda kalite süreçleri çerçevesinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Üniversitemizde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sunması amacıyla oluşturulmuş olan bu ankete öğrencilerimizin katılımlarının sağlanması önem arz etmektedir. Anket yanıtları gizli tutulacak ve bireysel değerlendirme yapılmayacaktır.

Tüm öğrencilerimizin doldurmasını beklediğimiz öğrenci memnuniyet anketi; https://forms.gle/KAaN7fFWWso2Ga5y9 URL adresinde, 24 Aralık 2021 tarihine kadar erişime açık olacaktır. Ayrıca ilgili ankete Koordinatörlüğümüz web sayfasında Anketler sekmesi altında yer alan "Anket Formları"ndan da erişebiliriz.
 
Akademik ve idari tüm personelimizin doldurmasını beklediğimiz anketler aşağıda yer alan bağlantılarda 24 Aralık 2021 tarihine kadar erişime açık olacaktır. İlgili anketlere Koordinatörlüğümüz web sayfasında anketler sekmesi altında yer alan "Anket Formları"ndan erişebiliriz.

Akademik Personel Memnuniyet anketine erişim için: https://forms.gle/4DAyCwUCTpPGKF767
İdari Personel Memnuniyet anketine erişim için: https://forms.gle/Z6Ev6idgphmNvizy7