Kayıt Sildirme İşlemleri

29 Kasım 2021 Pazartesi

KAYIT SİLDİRME İŞLEMLERİ HK.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 27.08.2020 tarih ve E.37623 sayılı yazısına istinaden Yüksekokulumuzda kayıt sildirmek isteyen öğrencilerimizden şahsen başvuru şartı aranmamakta olup, aşağıdaki linkte bulunan dilekçeyi eksiksiz doldurarak Nüfus Cüzdanı fotokopisini  Yüksekokulumuz e-posta (sebinubyo@giresun.edu.tr) adresine, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adresinden ya da 0454 310 17 17 numaralı faks yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Dilekçe gönderen öğrencilerimiz öğrenci kimliklerini aynı gün içerisinde postalamak ve gönderi bilgilerini e-posta ile bildirmek zorundadır. Öğrenci kimliğini postaladıktan sonra gönderi bilgilerini Yüksekokulumuz e-posta adresine bildirmeyen öğrencilerin kayıt silme işlemleri yapılmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR
  1. Dilekçe Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, öğrencinin Üniversitemizde kayıtlı e-posta adresinden, Yüksekokulumuz e-posta adresine ( sebinubyo@giresun.edu.tr )  ya da 0454 310 17 17 numaralı faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
  2. Bu dilekçeyi gönderen öğrenci kendi rızasıyla kaydının silinmesini kabul etmiş olup, bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
  3. Dilekçeyi gönderen öğrenci aynı gün içerisinde Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü adresine öğrenci kimliğini postalamak zorundadır. Kimlik gönderilecek adres aşağıda belirtilmiştir. Öğrenci kimliğini postaladıktan sonra gönderi bilgilerini Yüksekokulumuz e-posta adresine bildirmeyen öğrencilerin kayıt silme işlemleri yapılmayacaktır. 
E-posta adresi : sebinubyo@giresun.edu.tr
Telefon : 0454 310 17 10
Kimliğin gönderileceği adres : Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü Şebinkarahisar Merkez Busait Mevkisi 28400 Şebinkarahisar/GİRESUN


Dilekçe için,