Gıda Teknolojisi Bölümü Mezunlarımızın (Gıda Teknologları) İstihdam Belirsizliği...

10 Aralık 2019 Salı

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından bu yana 4 yıllık lisans eğitimi veren Gıda Teknolojisi Bölümünün Mezunları (GIDA TEKNOLOGLARI), 06.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ” e göre çalıştırılması zorunlu ilgili meslek mensupları arasına alınmıştır.
Bu tebliğ ile Gıda TEKNOLOGLARInın uzun zamandır yaşanan istihdam belirsizliği ortadan kalkmış bulunmaktadır. İlgili tebliğin yayınlanması aşamasında, başta Giresun Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürlüğü ve Gıda Teknolojisi Bölümü Öğretim Elemanlarının, Gıda Teknolojisi bölüm mezunlarımız ile mevcut öğrencilerimizin ve Şebinkarahisar Yerel Yöneticilerinin büyük emeği bulunmaktadır.
Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve mezunlarımız (Gıda Teknologları) adına çok önemli olan bu konuya katkıda bulunan herkese Yüksekokul Müdürlüğü adına teşekkürü bir borç biliriz.
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191206.pdf