Buradasınız : Bölümler / Bankacılık ve Finans Bölümü
Türkçe
English
Cumartesi, 26.05.2018
Hızlı Bağlantılar
Genel Bilgi

   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılması öngörülen Bankacılık ve Finans bölümünün amacı, öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmek ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanakları yaratmaktır. Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır.
    Bankacılık ve Finans Bölümünde; matematik, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, işletme finansmanı, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman ve risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin mevcut (ve gerektiğinde diğer üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla) akademik kadro ile, piyasa uygulamalarına dönük eğitimin ise sektördeki profesyonellerden destek alınarak verilmesi hedeflenmektedir. İş dünyasının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek niteliklere sahip, sadece "bilen" değil, "bilgilerini uygulamaya aktarabilen, üretken" bireyler yetiştirmek hedefi ile, meslek dersleri ile birlikte ağırlıklı olarak İngilizce eğitimi de verilecektir. Böylece mesleki donanımın yanı sıra , dünyada en geçerli yabancı dil olan İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı dili etkin bir şekilde kullanan öğrencilerimiz, iç ve dış piyasalarda iş dünyasının istemlerine göre, ilgili diller arasında çeviriler yapmak, piyasa, şirket ve banka değerlendirmeleri ve raporlar hazırlamak, yazı ve raporların analizleri ile iş ortamındaki yazışmaları yürütmek konusunda ileri düzeyde bilgi edinecektir.
   Öğrencilerin deneyim kazanmasında, bilgi ve becerilerinin artmasında Yüksekokulumuza davet edilecek meslek sahipleri, uzmanlar ve bankacıların verecekleri konferans ve seminerlerin de büyük katkıları olacaktır. Bu konularda düzenlenecek konferans ve seminerler ile öğrenciler, edindikleri bilgilerin uygulamadaki yerini uzman kişilerden öğrenme fırsatı bulacaktır.

   Dört yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kamu ve akademik hakları da fakülte mezunlarına eşdeğer olacaktır. Ayrıca, eğitimlerini tamamladıkları ya da benzer programlarda lisansüstü eğitim yapma hakları da olacaktır.

   Genel kuramsal bilgilerden hareketle, uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim yapacak olan Yüksekokulumuz gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde nitelikli insan kaynakları taleplerine cevap verecek bir eğitimi amaçlamaktadır. Mezunlarımızın bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finansal sektörlerin yanı sıra, kamu kuruluşları ve büyük işletmelerde görev alması planlanmaktadır. Bu bağlamda, derslerin, piyasa beklentilerini karşılayacak şekilde uygulamaya yönelik olması, programın "yüksekokul" bünyesinde başlatılmasını gerektirmektedir.

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

    Bölümden mezun olacak öğrenciler; banka ve özel finans kuruluşları, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring kuruluşlarında istihdam edilebilecektir. Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Bu de bu kuruluşlar için zaman ve maliyete neden olurken, ülke kaynaklarının da israfına yol açmaktadır. Bu okulla amaçlanan, eğitilmiş elemana tekrar eğitim verme maliyetinin minimize edilerek, doğal bir talebin yaratılmasıdır