ERASMUS PROGRAMI

01 Nisan 2021 Perşembe

Üniversitemiz  'Avrupa  Birliği  Erasmus  Programı  Uygulama  Yönergesi'nin  5-(6) numaralı  maddesinde  ayrıntılı  olarak  tanımlanan  Erasmus  Bölüm/Enstitü  Anabilim Dalı  Koordinatörlerinin  görev  ve  sorumlulukları  arasında  'Erasmus  programı  kapsamında giden  öğrenciyle  birlikte  alınacak  dersleri  seçmek  ve  Öğrenim  Anlaşması  ve  Akademik Eşdeğerlik belgesini hazırlamak' ibaresi yer almaktadır.
Bu bağlamda, Erasmus programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin  Erasmus koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAYA DURMAZ ile iletişime geçmeleri rica olunur. 
İletişim numaraları: 0454 310 17 10 - 0454 310 31 52  (leyla.kaya@giresun.edu.tr)