Dökümanlar

Öğrenci belgesi istek dilekçesi için tıklayınız.

Trankript belgesi istek dilekçesi için tıklayınız.

Ders muafiyet dilekçesi için tıklayınız.

Staj muafiyet dilekçe örneği için tıklayınız.

Sınav Notuna İtiraz Dilekçe Örneği

Kayıt dondurma istek dilekçe için tıklayınız.

Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

 Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Yüksekokul Staj Yönergesi

Staj başvuru formu FORM1 (Moda Tasarım)

Staj başvuru formu FORM1 (Gıda Teknolojisi)

Zorunlu staj formu FORM2

İş yeri staj sözleşmesi için tıklayınız.

STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI ONAY FORMU

Staj değerlendirme formu FORM3 (Moda Tasarım)

Staj değerlendirme formu FORM3 (Gıda Teknolojisi)

Stajyer öğrenci devam çizelgesi FORM4

Staj dosyası için tıklayınız.

Akademik personel mazeret izin formu

Akademik personel yıllık izin formu

Yurt içi ve Yurt Dışı  Bilimsel Etkinlik Başvuru Formu

Yurt içi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlik Sonuç Formu

İdari personel izin formu

Ders kayıt formu

Tez danışmanı belirleme dilekçesi için tıklayınız.

Staj sigortasının Yüksekokulumuz tarafından yatırılacağına dair  dilekçe örneği

Tek Ders Dilekçe Örneği

Önlisans Diploması İstek Dilekçe Örneği

Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu

Ders Muafiyet Formu Örneği (Bölüm Başkanları İçin)