Uzman Eller Projesi

28 Aralık 2021 Salı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzman Eller Projesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı geçtiğimiz Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Uzman Eller Projesi, bilindiği üzere Genç Çiftçi Projesi yerine getirilmişti. Başlangıçta plot olarak il olarak Amasya, Düzce, İzmer ve Mardin'de uygulanmıştı.

Buna göre, tüm illerde 2022-2024 döneminde uygulanacak proje kapsamında, kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda her yıl 2 bin proje için proje başına 100 bin liraya, 3 yıl toplamında ise 600 milyon liraya kadar hibe desteği verilecek.

HİBE SÖZLEMESİ İMZALAYACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Başvuru sahibinin hibe sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla askerlik görevine devam eden kişi olmaması,

Başvuru sahibinin hibe sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılan, ücretli çalışan ve emekli olmaması,

Başvuru sahibinin hibe sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmaması.